“กรมทรัพย์สินทางปัญญา” กระทรวงพาณิชย์ บุกอีสานล่าง เฟ้นผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยม เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร โคราชเข้าป้าย 2 ราย จาก 5 ราย รับรางวัล 20,000 บาท เป็นตัวแทนภาคอีสานตอนล่าง เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ชิงรางวัลรวม 200,000 บาท

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชุมพล โรงแรมสีมาธานี กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร “IP Innovation Competition 2017 : Food & Agricultural Products” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าอาหาร สินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูป รวมทั้งนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของตนเอง และเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความเข้มแข็ง พร้อมเข้าสู่การแข่งขันทางการค้าในระดับสากล

ในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจำนวน 13 ราย ได้นำผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด ประกอบไปด้วย 1.พุธกันยามาการอง 2.แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร(Mulberry) 3.ProEngy ธัญพืชและผลไม้อัดแท่งให้พลังงานสำหรับนักกีฬา 4.แขนเทียมฝึกสอนทางการแพทย์จากน้ำยางพาราธรรมชาติ 5.เครื่องตัดเก็บมันสำปะหลัง 6.ข้าวตัง ข้าวหอมมะลิ 7.เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยเชิงพาณิชย์ ด้วยระบบ Bio re-actor 8.แชมพูปลูกผมสมุนไพรนางฟ้า 9.ข้าวโป่งผลไม้ 10.อุปกรณ์ปลูกมันสำปะหลัง 11.สบู่แฮนด์เมดจากน้ำมัน 7 ชนิด และสมุนไพรธรรมชาติ 4 ชนิด 12.Padthai Chake (ผัดไทย เช็ค) 13.ขนมปังฝรั่งเศษยาวไปๆ

 

หลังจากผู้ประกอบการทั้ง 13 รายได้นำเสนอผลงาน ผลการตัดสินจากคณะกรรมการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้คัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่น จำนวน 5 ผลงาน ประกอบไปด้วย 1.พุธกันยามาการอง จ.นครราชสีมา 2.แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร(Mulberry) จ.นครราชสีมา 3.ProEngy ธัญพืชและผลไม้อัดแท่งให้พลังงานสำหรับนักกีฬา จ.สุรินทร์ 4.แขนเทียมฝึกสอนทางการแพทย์จากน้ำยางพาราธรรมชาติ จ.อุบลราชธานี และ 5.เครื่องตัดเก็บมันสำปะหลัง จ.นครพนม

ทั้ง 5 ผลงาน ได้รับเงินรางวัลผลงานละ 20,000 บาท จะได้เป็นตัวแทนของภาคอีสานตอนล่าง เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ที่คัดเลือกจาก 6 ภูมิภาค จำนวน 30 ผลงาน เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ