ชาวโคราชรอมานาน อำเภอเมืองนครราชสีมา เปิดเคาท์เตอร์ “อำเภอ..ยิ้ม” แล้วที่ชั้น2 ห้าง“คลังวิลล่า”ถนนสุรนารายณ์ หลังจากไม่ได้เปิดในห้างมาหลายปี รองผู้ว่าฯเผยอยากเปิดให้ครบ 4 มุมเมือง ด้านผู้บริหารคลังวิลล่า “ไพรัตน์ มานะศิลป์” ยันให้พื้นที่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ขอให้ชาวโคราชสะดวกขึ้นไม่ต้องไปอำเภออีกต่อไป

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา มาเป็นประธานในพิธีเปิด เคาท์เตอร์ “อำเภอ..ยิ้ม” ณ บริเวณชั้น2 ข้างศูนย์อาหารห้างสรรพสินค้า “คลังวิลล่า” ถนนสุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา พร้อมด้วย นายไพรัตน์ มานะศิลป์ กรรมการบริหาร บริษัท คลังมาร์เก็ต สุรนารายณ์ จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อม ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ

นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา กล่าวว่า “วัตถุประสงค์ในการเปิดให้บริการเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม สาขาคลังวิลล่า ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งของบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการรับบริการงานทะเบียนและบัตรของสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา”

“และเนื่องจากอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นจุดศูนย์รวมด้านการค้า การศึกษา และด้านอุตสาหกรรม และมีประชากรเป็นจำนวนมาก ฯลฯ การเปิดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม นับเป็นมิติของการให้บริการประชาชนของภาครัฐ โดยยึดประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมา และอำเภอเมืองนครราชสีมาได้ให้ความสำคัญในการให้บริการประชาชนเป็นอย่างยิ่ง”

“ทางจังหวัดมีแนวคิดที่อยากจะเปิด“อำเภอยิ้ม”ทั้ง 4 มุมเมืองโคราช เพื่อให้บริการประชาชนได้รอบทิศเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งจะช่วยให้ชาวโคราชได้รับความสะดวกสบายโดยไม่ต้องมาที่อำเภอ อยู่ใกล้ “อำเภอยิ้ม” ที่ไหนก็ไปที่นั่น แต่การที่ห้างคลังวิลล่า ได้ให้ความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ฟรีทั้งหมด โดยทางอำเภอไม่มีค่าใช้จ่ายเลย และประชาชนมาที่นี่ก็จะสะดวกมาก มีที่จอดรถ แอร์เย็นสบายไม่แออัดมีของกินของใช้ให้บริการครบ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก และขอขอบคุณห้างคลังวิลล่าที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้” รองผู้ว่ากล่าว

ด้าน นายนฤชา โฆษาศิวิไลซื นายอำเภอเมืองนครราชสีมา กล่าวว่า “งานบริการประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญของทุกหน่วยงาน ภายใต้กรอบวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมการปกครองมีแผนการจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม เพิ่มเติม ในจังหวัดเป้าหมาย จำนวน 18 จังหวัด”

“และจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว อำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นช่องทางการรับบริการอีกทางเลือกหนึ่งของประชาชน และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน ที่ต้องเดินทางไปยังสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา จึงได้เปิดบริการรูปลักษณ์ใหม่ ภายใต้จุดบริการเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม สาขาคลังวิลล่า ถนนสุรนารายณ์”

นายนฤชา กล่าวอีกว่า “ซึ่งจุดบริการเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม สาขาคลังวิลล่า จะเปิดให้บริการในวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์ที่หยุดต่อเนื่องกับวันหยุดนักขัตฤกษ์”

“สำหรับบริการงานทะเบียนให้กับประชาชน งานบัตรประจำตัวประชาชน การขอมีบัตร เช่น การขอมีบัตรครั้งแรก การขอมีบัตรของบุคคลซึ่งได้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน, การขอมีบัตรของบุคคลซึ่งพ้นจากสภาพการได้รับการยกเว้น, การของมีบัตรใหม่ เช่น บัตรเดิมหมดอายุ”

“การขอเปลี่ยนบัตร เช่น การขอเปลี่ยนบัตรกรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ กรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล กรณีเปลี่ยนที่อยู่ และยังมีบริการงานทะเบียนราษฎร ให้บริการกระบวนงาน แจ้งย้ายออก ย้ายเข้า ย้ายปลายทางอัตโนมัติ และการแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน กรณีมีเอกสารที่ทางราชการออกให้มาแสดง, การคัดรับรองเอกสารทางทะเบียนและบัตร” นายนฤชา กล่าว