ใกล้ความจริงพลังชาวโคราชสุดยิ่งใหญ่  “ผู้ว่าฯ-เทศบาล-หอการค้าฯ” ประชุมค้านทางรถไฟรางคู่ต้องยกระดับ ได้ผลคืบหน้าหลังถกรอบ2 สรุปให้ รฟท.ไปจัดทำรูปแบบรถไฟยกระดับโคราช ช่วงภูเขาลาด-บ้านเกาะ 15 กม.โดยรับข้อเสนอจากโคราชในการทุบสะพานข้ามสีมาธานี และสะพานหัวทะเลออก เตรียมประชุมสรุปรอบ3 ก่อนเสนอรัฐบาล

หลังจากเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้ว่าฯวิเชียร จันทรโณทัย นายกฯสุรวุฒิ เชิดชัย ฯลฯ เดินทางไปชี้แจงปัญหาความเดือดร้อนเรื่องการก่อสร้างรถไฟรางคู่ผ่านเมืองโคราชแล้วไม่ยกระดับ กับนายพิชัย อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งสรุปมติที่ประชุมให้เตรียมข้อมูลทุกฝ่ายหาทางออกในวันที่ 25 ก.ค.2560

และวันนี้ 25 กรกฎาคม 2560 ที่กระทรวงคมนาคม นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา, นายชัชวาล วงศ์จร ปธ.หอการค้าฯ และสภาอุตสหกรรมจังหวัดนครราชสีมา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และหลายส่วนที่เกี่ยวข้องจะไปร่วมประชุมสรุปปัญหาความเดือดร้อนเรื่องการก่อสร้างรถไฟรางคู่ผ่านเมืองโคราชแล้วไม่ยกระดับ กับนายพิชัย อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อีกครั้งแต่วันนี้ รมช.คมนาคม ส่งตัวแทนเป็น “ปลัดกระทรวงคมนาคม” มาเป็นปธ.แทน

สำหรับข้อสรุปการประชุมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขรถไฟทางคู่โคราช และสีคิ้ว โดยรองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ที่ปรึกษา รมช.คมนาคม /รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย /รอง ผอ.สนข.และบ.ที่ปรึกษา กับคณะของผวจ.นม.โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยดีดังนี้

1.มอบหมายให้ รฟท.ไปจัดทำรูปแบบรถไฟยกระดับโคราช ช่วงภูเขาลาด-บ้านเกาะ 15 กม.โดยรับข้อเสนอจากโคราชในการทุบสะพานข้ามสีมาธานี และสะพานหัวทะเลออก ว่าต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นเท่าไหร่

2.ของอำเภอสีคิ้ว ให้ศึกษาจัดทำรูปแบบยกระดับและทางรอดและงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์

และ 3. กำหนดประชุมพิจารณาในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม และให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นประกอบ และเชิญ รมช.มาเป็นประธานการประชุม เพื่อสรุปและนำเสนอรัฐบาลตัดสินใจต่อไป