สุดอึ้ง…บิ๊กไอเดียชุมชนท้องถิ่นโคราช รวมพลังสาน“ข้องใส่ปลายักษ์” ไซส์บิ๊กขนาด 5 คนโอบ ชาวบ้านอำเภอพิมาย ช่วยกันใช้ไม้ไผ่สาน นำไปตั้งไว้กลางหมู่บานเป็นแลนด์มาร์ค ดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างสัญลักษณ์ หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 6 ตุลาคม  2561 ที่ศาลาประชาคม บ้านใหม่ฉมวก หมู่ที่ 6 ตำบลนิคม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่ามีชาวบ้าน 4-5 คน กำลังช่วยกันสาน “ข้องใส่ปลา” ขนาดใหญ่กันอย่างคึกคัก เพื่อนำไปวางไว้กลางหมู่บ้าน เป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่า หมู่บ้านแห่งนี้ เป็นหมู่บ้าน ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยดำเนินชีวิตอย่างพออยู่ พอกิน

ซึ่งที่หมู่บ้านชาวบ้านส่วนใหญ่ มีอาชีพทำนา ปลูกข้าว อีกทั้งวิถีชีวิตของคนในชุมชนส่วนใหญ่จะดำรงชีวิตด้วยการออกจับปลา ตามแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อนำมาประกอบอาหารรับประทาน และนำไปขายสร้างรายได้

โดยนายสีห์ เพียรไธสง อายุ 57 ปี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ฉมวก ได้บอกว่า “ข้องใส่ปลาขนาดใหญ่นี้ มีความสูง 2 เมตร 30 เซนติเมตร วัดโดยรอบ 6 เมตร หรือต้องใช้คนถึง 5 คนจึงโอบล้อมได้ ใช้ไม้ไผ่ในการสานเป็นรูปร่าง ระยะเวลาในการสาน นานกว่า 1 สัปดาห์ เพื่อต้องการนำไปวางไว้ ในจุดชมวิวของหมู่บ้าน ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ผ่านไปมา ได้ชมความสวยงามของข้องใส่ปลาขนาดใหญ่ และได้เข้ามาศึกษาวิธีชีวิตของคนในพื้นที่”