ดีเริดๆๆโคราชฮือฮา! ครู-นักเรียนจากโรงเรียนบ้านดงประชานุกูล อำเภอพิมาย พร้อมใจสวมผ้าซิ่นไปโรงเรียนทุกวันศุกร์ ในกิจกรรม “ผ้าซิ่นถิ่นอีสาน สืบตำนานความเป็นไทย คนรุ่นใหม่ร่วมใจอนุรักษ์” ปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โดยทางโรงเรียนหาผ้าซิ่นมาให้เอง

วันที่ 28 ก.ย.61 ที่โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่าทุกวันศุกร์ทางโรงเรียนบ้านดงประชานุกูลได้มีนโยบายให้คุณครูและนักเรียนหญิงแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย สีชมพูมายังโรงเรียนเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย

ด้านนายวัชระ นรินทร์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงประชานุกูล กล่าวว่า “ที่โรงเรียนบ้านดงประชานุกูลได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 405 คน และครู 20 คน ปกติแล้วในทุกวันศุกร์ครูและบุคลากรทุกคนจะต้องแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเป็นประจำอยู่แล้ว”

“ต่อมาตนจึงปรึกษาหารือกับคณะครูในโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ให้มีการจัดกิจกรรม “ผ้าซิ่นถิ่นอีสาน สืบตำนานความเป็นไทย คนรุ่นใหม่ร่วมใจอนุรักษ์” เพื่อสืบสานให้อนุชนคนรุ่นใหม่ได้สัมผัสรู้ ผ่านประสบการณ์จริงของหญิงไทยในอดีต ที่นิยมสวมใส่ผ้าซิ่น ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของหญิงไทยสมัยก่อน”

“แต่ในปัจจุบันนี้จะหาได้ยากที่คนรุ่นใหม่จะหันมาสวมใส่ผ้าซิ่น ด้วยเหตุนี้เราจึงร่วมใจอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นไทยให้คงอยู่ ด้วยการรณรงค์ให้นักเรียนหญิงรวมถึงคณะครู บุคลากรสวมใส่ชุดผ้าซิ่นไทยให้เป็นประจำทุกวันศุกร์ เพื่อสร้างความสดใสสวยงาม ผสมกลิ่นอายความเป็นไทยได้อย่างลงตัว ทำให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย”

“โดยทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดหาผ้าซิ่นมาให้เด็กนักเรียนหญิงสวมใส่ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.3 ทุกคนจะได้สวมใส่มาโรงเรียนทุกวันศุกร์ ในทุกเช้าก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติเด็กๆจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองคือ ทำความสะอาดบริเวณที่ตนเองรับผิดชอบไม่เว้นแม้วันที่นุ่งผ้าซิ่นมา”

“ซึ่งผลตอบรับจากการที่ให้นักเรียนหันมาใส่ผ้าซิ่นนั้น ทำให้เด็กนักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจ และมีความสุขเป็นอย่างมากเมื่อได้ใส่ผ้าซิ่นมายังโรงเรียน ซึ่งในอนาคตก็อยากจะหาผ้าไทยมาให้เด็กผู้ชายได้สวมใส่ด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้สืบต่อไป” นายวัชระ กล่าว