ภูมิใจผลิตภัณฑ์โอทอปของบ้านหนองเม็ก อ.บัวใหญ่ โคราช “กบไสกก” จากภูมิปัญญาชาวบ้าน สามารถต่อยอดสู่นวัตกรรมช่วยประหยัดแรงงานและเวลา นำไปทำเสื่อทอมือได้สวยงามกว่าการใช้มีดรีดเส้นกก เผยทำผลิตขายแทบไม่ทัน

วันที่ 17 กันยายน 2561 ที่บ้านหนองเม็ก ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีสินค้าโอทอปที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านคือเสื่อกกทอมือ แต่การที่ชาวบ้านจะนำกกหรือไหลมารีดเป็นเส้นโดยใช้มีดค่อนข้างจะใช้เวลานานและขนาดที่ได้จะไม่เสมอกันเส้นเล็กบ้างใหญ่ไปบ้าง บางครั้งขณะที่รีดกกก็จะขาดออกจากกัน ทำให้เส้นกกเสียหายไม่สามารถนำมาทอเป็นเสื่อได้ ดังนั้นนายปกรณ์ ประวันนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองเม็กจึงได้คิดต่อยอกจากการนำหลักการของกบไสไม้มาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์จนกลายเป็น “กบไสกก”

โดยการนำไม้มาบากเป็นร่องแล้วใช้ใบมีดคั่นตรงกลาง ซึ่งหลังจากนั้นใช้แท่งเหล็กเป็นที่ปรับระดับเพื่อให้สามารถรีดเส้นกกบางหนาได้ตามต้องการ หลังจากนั้นก็แค่รีดเส้นกกให้ผ่านใบมีดก็จะได้เส้นกกที่ยาวสวยและขนาดบางเท่ากันทุกเส้น สามารถนำไปทำเสื่อทอมือได้เป็นที่สวยงามกว่าการใช้มีดรีดเส้นกก

สำหรับราคาของ “กบไสกก” นั้นทางหมู่บ้านหนองเม็กผลิตจำหน่ายอันละ 120 บาท ที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจจากการเป็นหมู่บ้านโอทอป ซึ่งมีการสั่งทำเสื่อทอมือเป็นอย่างมาก และมีการสั่งซื้อกบไสกกไปใช้เป็นจำนวนมาก

ซึ่งหากท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ “กบไสกก” หรือผลิตภัณฑ์โอทอปอื่นๆของบ้านหนองเม็กก็ติดต่อไปได้ที่ โทร.086-258-6926 นายปกรณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองเม็ก