สุดทึ่ง! “โรงเรียนทับควาย”ที่อำเภอพิมาย โคราชทั้งโรงเรียนมีแค่ 2 ครูสาวสอนทุกชั้นตั้งแต่อนุบาลยัน ป.6 รวมนักเรียน 38 คน ด้านครูสาวสุดแกร่งเผย ตั้งใจที่จะสอนเด็กๆนักเรียนทุกคนให้เป็นคนดีและเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ แม้มีครูแค่ 2 คนก็ภูมิใจที่ได้สอนเด็กนักเรียนในชนบท

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า ภายในโรงเรียนบ้านทับควาย ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบนางสาวปวีณา วงษ์นุสา อายุ 27 ปี และนางสาว จันทร์มณี รักไร่ อายุ 25 ปี สองครูสาว กำลังสอนเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากโรงเรียนบ้านทับควาย มีเด็กนักเรียนทั้งหมด 38 คน ชั้นอนุบาล 8 คน ชั้นป.1  4 คน ชั้น ป.2 8 คน ชั้น ป.3  7 คน ชั้น ป.5 6 คน ชั้น ป.6 6 คน และชั้น ป.4 ไม่มีเด็กนักเรียน

ทั้งนี้โรงเรียนบ้านทับควาย เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานประถมศึกษานครราชสีมาเขต7 มีเด็กนักเรียนทั้งหมดเพียงแค่ 38 คน มีครู 2 คน เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้ มีเด็กนักเรียนน้อย ทางสำนักงานเขตประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จำเป็นต้องบรรจุครูเพียงแค่ 2 คน ทำให้ครูสาวทั้งสองคน จำเป็นต้องช่วยกันสอนเด็กนักเรียนในทุกระดับชั้นเอง

โดยนางสาวจันทร์มณี รักไร่ หนึ่งในครูสาว ได้เปิดเผยว่า “ตนเองรู้สึกดีใจ ที่ได้สอนเด็กนักเรียนในชนบท ถึงแม้จะเป็นโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนน้อยที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาก็ตาม แต่ตนมีความตั้งใจ ที่จะสอนเด็กนักเรียนทุกคน ให้มีความรู้ความสามารถ และสามารถสอบเข้าในระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไป”

“ถึงแม้จะต้องสับเปลี่ยนกันสอนเด็กนักเรียน ตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก็ตาม แต่ตนก็มีความตั้งใจที่จะสอนเด็กๆนักเรียนทุกคน ให้เป็นคนดีและเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไป”