ฮือฮา! จับกระแสคนอีสานชอบเปิบหนูนา แต่หนูนาธรรมชาติหายาก ทหารในค่ายสุรนารี ปิ๊งไอเดีย “เลี้ยงหนูนา” เป็นอาชีพเสริม ชำแหละทำเป็นแพคขาย กก.ละ 200 บาท ลูกค้าแห่สั่งซื้อจากทั่วประเทศ จนเพาะพันธุ์ไม่ทันขาย เผยเรียนรู้วิธีเลี้ยงจากฟาร์มที่ซื้อ และศึกษาจากอินเตอร์เน็ตจนประสบความสำเร็จ

วันนี้ 25 ส.ค. ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่3 ภายในค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้มีการจัดพื้นที่ให้กำลังพลในสังกัด ได้ทำการเกษตรหลายชนิด เช่น เลี้ยงเปิด เลี้ยงไก่ เลี้ยงหอยขม ปลูกผัก และผลไม้ปลอดสารพิษ เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวกำลังพล และเป็นสถานที่สำหรับศึกษาเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ซึ่งแต่ละส่วนมีความน่าสนใจมาก โดยเฉพาะโรงเลี้ยงหนูนา ที่สร้างขึ้นอย่างมาตรฐาน กว้าง 7 เมตร ยาว 25 เมตร หลังคามุงกระเบื้องอย่างดี และมีตาข่ายล้อมรอบ ป้องกันสัตว์ชนิดอื่นเข้าไปรบกวน ส่วนภายในมีบ่อซีเมนต์ซ้อนกัน 2 ชั้น ตั้งอยู่นับร้อยบ่อ ซึ่งใช้สำหรับเลี้ยงหนูนาเพื่อจำหน่าย โดยมี “ร้อยโทถาวร พูลสุข” รองผู้บังคับกองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ กองพันทหารราบที่2 เป็นผู้ดูแลโครงการ และมี “จ่าสิบเอกสำคัญ สุทธิวิเศษ” ผู้บังคับหมู่ กองพันทหารราบที่ 3 เป็นผู้เลี้ยง

ร้อยโทถาวร พูลสุข รองผู้บังคับกองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ กองพันทหารราบที่2 เปิดเผยว่า “สำหรับโรงเรือนเลี้ยงหนูนานี้ เกิดขึ้นจากแนวความคิดของ พันโทภาคภูมิ ศิริพันธ์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่2 ซึ่งเห็นว่าในพื้นที่ภาคอีสาน นิยมรับประทานหนูนาเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันนี้หาหนูนาตามธรรมชาติได้ยาก อีกทั้งเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีกันอย่างกว้างขวาง ทำให้หนูนาในธรรมชาติลดน้อยลง ส่วนที่มีชีวิตเหลือก็อาจจะมีสารพิษตกค้างในร่างกาย จึงไม่เหมาะกับการนำมารับประทาน”

“ดังนั้นจึงได้ให้สร้างโรงเรือนเลี้ยงหนูนาขึ้นมา เพื่อให้กำลังพลทดลองเลี้ยงหนูนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ขายให้กับประชาชนที่นิยมรับประทานเนื้อหนูนา โดยเริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา จนกระทั่งปัจจุบันสามารถเพาะพันธ์หนูนาเอง และเริ่มจับขายให้กับลูกค้าได้แล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะจับขายเป็นปริมาณมาก เพราะเพิ่งเลี้ยงได้แค่ 6 เดือนกว่าเท่านั้น”

ด้าน จ่าสิบเอกสำคัญ สุทธิวิเศษ ผู้บังคับหมู่ กองพันทหารราบที่ 3 ซึ่งเป็นคนเลี้ยง เปิดเผยว่า “ช่วงแรกตนเองนั้นได้ไปซื้อพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์หนูนา มาจากฟาร์มแห่งหนึ่ง ใน อ.สูงเนิน ในราคาคู่ละ 800 บาท จำนวน 10 คู่ แล้วศึกษาเรียนรู้วิธีเลี้ยงจากฟาร์มที่ซื้อ รวมทั้งศึกษาจากอินเตอร์เน็ตควบคู่กันไปด้วย”

โดยปัจจุบันทางศูนย์ฯ สามารถขยายพันธุ์หนูนาได้จำนวนกว่า 150 ตัวแล้ว ซึ่งได้เน้นทำเป็นหนูเนื้อ ด้วยการจับชำแหละและใส่แพค ขายในราคากิโลกรัมละ 200 บาท ซึ่งช่วงแรกขายให้กับครอบครัวกำลังพลที่อยู่ในค่ายสุรนารีเท่านั้น แต่ช่วงหลังๆ ได้มีการแชร์ต่อในโลกโซเชี่ยล ทำให้มีลูกค้าจากทั่วประเทศ สั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งเข้ามาติดต่อขอซื้อเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ในราคาคู่ละ 800 บาท และมีทั้งที่สั่งซื้อไปประกอบอาหาร ทำให้ขณะนี้ในศูนย์ฯ ไม่สามารถหาหนูนาส่งให้ลูกค้าได้เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นจึงกำลังเร่งเพิ่มพื้นที่เลี้ยงหนูนาขึ้นอีกในเร็วๆนี้

ปัจจุบันศูนย์ฯ แห่งนี้ ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีนักเรียน นักศึกษา เดินทางมาเป็นคณะจากทั่วประเทศ เพื่อมาศึกษาดูวิธีเลี้ยงหนูนาเป็นสัตว์เศรษฐกิจ โดยผู้ที่สนใจ สามารถเดินทางมาชมได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่3 ภายในค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา หรือโทรศัพท์มาสอบถาม “ร้อยโทถาวร พูลสุข” รองผู้บังคับกองร้อยสนับสนุนการช่วยรบ กองพันทหารราบที่2 ได้ที่เบอร์โทร.081-0713872