อันซีน “ปราสาทหินพิมาย” คึกคักวันหยุดชดเชย “วันแม่แห่งชาติ” นักท่องเที่ยวแน่นไม่ต่ำกว่าวันละ 3 พันคน ภาพประทับใจครอบครัวแห่พาคุณแม่ถ่ายเซลฟี่ เดินเที่ยวอารยธรรมขอมยุค “พระเจ้าชัยวีรวรมัน” ชมปราสาทหินพิมายที่ยังคงมีความสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

วันนี้ 13 สิงหาคม 2561 บรรยากาศการท่องเที่ยวในวันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาตินั้น ทำให้แหล่งท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ยังมีนักท่องเที่ยวต่างพาคุณแม่และครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนจากการไปทำงานต่างบ้านต่างเมือง และเป็นการใช้ชีวิตวันหยุดอยู่กับผู้เป็นที่รักก่อนที่จะกลับไปทำงานอีกครั้ง

ที่อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทหินพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างพาครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่ มาท่องเที่ยวเพื่อชมความสวยงามของปราสาทหินพิมายกันอย่างคึกคัก

ส่งผลให้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นั้น มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมปราสาทหินพิมาย ไม่ต่ำกว่าวันละ 3 พันคน ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวปราสาทหินพิมายในช่วงนี้เต็มไปด้วยภาพความอบอุ่นระหว่างครอบครัว และภาพสายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก

ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรพิมาย และตำรวจท่องเที่ยว ประจำอำเภอพิมาย ก็ได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวก เพื่อดูแลป้องกันเหตุอาชญากรรมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวชมปราสาทหินพิมายกันอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมปราสาทหินพิมาย

เนื่องจาก “ปราสาทหินพิมาย” แห่งนี้เป็นปราสาทที่ยังคงมีความสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17 โดยกษัตริย์ขอมพระนามว่า “พระเจ้าชัยวีรวรมัน” เมื่อท่านสิ้นอำนาจลงปราสาทหินแห่งนี้ก็ได้ถูกทิ้งร้างในระยะหนึ่ง  ต่อมาในสมัยของ “พระเจ้าชัยวรมันที่ 7” ขึ้นครองราชย์ท่านก็ได้ทรงกลับมาบูรณะปราสาทแห่งนี้ขึ้นใหม่อีกครั้ง เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์  ดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงมีลักษณะที่คล้ายกับวัด แต่ไม่มีพระสงฆ์อาศัยอยู่ เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธนิกายมหายาน