ชาวโคราชพลาดไม่ได้มาร่วมสร้างกุศลครั้งสำคัญ จังหวัดฯขอเชิญร่วม “เดิน วิ่ง ปั่น มหากุศล เพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา” 7 วัน 7 เส้นทาง 7 จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวมระยะทางทั้งสิ้น 774 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2560 นี้

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ Life Style Hall ชั้น 1 ห้างเดอะมอลล์นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานแถลงข่าว “โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น มหากุศล เพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา” พร้อมด้วย นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และนายปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด ได้ร่วมกันแถลงข่าว

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “การจัดกิจกรรม “โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น มหากุศลเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา” เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครราชสีมา กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจัดขึ้น ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และได้ร่วมกันทำความดี โดยการร่วมบริจาคเงินตลอดเส้นทาง เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่มารับบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา”

“ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ระดับตติยภูมิของ กระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค มีจำนวนเตียง 1,300 เตียง ดูแลประชาชนครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวม 6.7 ล้านคน ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ทันสมัย อย่างเท่าเทียมกัน ลดอัตราการตายและความพิการของประชาชนในเขตพื้นที่ได้อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพสูงสุด ในการรักษา ลดการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่อื่น”

ด้าน นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยการออกกำลังกาย จึงได้ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาจัดกิจกรรม “โครงการเดิน วิ่ง ปั่น มหากุศลเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาขึ้น ระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2560”

“ขอเชิญประชาชนมาร่วมกิจกรรมและร่วมบริจาคตลอดเส้นทางการจัดกิจกรรม โดยรายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือต้องการทราบเส้นทางของการจัดกิจกรรม สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook : เดินวิ่งปั่นมหากุศลนครราชสีมา หรือ www.mnrh.go.th และสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนผ่านทางบัญชีชื่อ จังหวัดนครราชสีมาเพื่อผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.มหาราชนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย 694-0-27027-2 และธนาคารกสิกรไทย 028-8-49402-9”

นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวว่า “สำหรับการเตรียมงาน ได้เริ่มดำเนินการในส่วนของการซ้อมวิ่งทุกวันพุธ ซึ่งเป็นการซ้อมวิ่งภายในโรงพยาบาลฯ ได้รับความร่วมมือจากชมรมวิ่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และชมรมวิ่งบุ่งตาหลั่ว รวมถึงผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ เริ่มซ้อมครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา”

“ส่วนเส้นทางที่จัดกิจกรรม ตลอด 7 วัน 7 เส้นทาง 7 จังหวัด (จุดพักขบวน) 1. นนทบุรี 2.ปทุมธานี 3.สระบุรี 4.นครราชสีมา 5.ชัยภูมิ 6.บุรีรัมย์ และ 7.สุรินทร์ รวมระยะทางทั้งสิ้น 774 กิโลเมตร มีดังนี้ เริ่มต้นวิ่งวันที่ 21 สิงหาคม เวลาประมาณ 7.00 น. ปล่อยขบวนเดิน วิ่ง ปั่น บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยระยะทางในวันแรก รวมทั้งสิ้น 34 กิโลเมตร”

“วันที่ 22 สิงหาคม ระยะทาง 48 กิโลเมตร วันที่ 23 สิงหาคม ระยะทาง 22.5 กิโลเมตร วันที่ 24 สิงหาคม จะแบ่งออกเป็น 2 สาย ได้แก่ สาย A ระยะทาง 62 กิโลเมตร สาย B ระยะทาง 45 กิโลเมตร วันที่ 25 สิงหาคม จะแบ่งออกเป็น 3 สาย ได้แก่ สาย A ระยะทาง 50 กิโลเมตร สาย B ระยะทาง 53 กิโลเมตร สาย C ระยะทาง 81 กิโลเมตร วันที่ 26 สิงหาคม จะแบ่งออกเป็น 7 สาย ได้แก่ สาย A ระยะทาง 46 กิโลเมตร”

“สาย B ระยะทาง 67 กิโลเมตร สาย C ระยะทาง 36.5 กิโลเมตร สาย D ระยะทาง 57 กิโลเมตร สาย E ระยะทาง 53 กิโลเมตร สาย F ระยะทาง 33 กิโลเมตร สาย G ระยะทาง 58 กิโลเมตร วันที่ 27 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรม จะแบ่งขบวนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม VIP (เดิน หรือ วิ่ง หรือ ปั่น) เริ่มต้นขบวนจากอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เวลา 9.00 น. ถึงโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขบวนเดินวิ่ง ทั้ง 7 สาย  เริ่มจากจุดพักของวันที่ 26 สิงหาคมในเวลาประมาณ 10.00 น. สิ้นสุดที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา”

ซึ่งทั้ง 2 กลุ่ม คาดว่าน่าจะมาถึงลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในเวลาใกล้เคียงกัน