“วิเชียร จันทรโณทัย”พ่อเมืองโคราช ได้ฤกษ์พลิกโฉมทัศนียภาพเมืองโคราช สู่ยุค “สมาร์ทซิตี้” ไร้สายไฟสายสื่อสารอุจาดตาทั้งเมือง โครงการ “เสายิ้ม” นำ 20 หน่วยงาน รวบสายสื่อสารพาดเสาไฟฟ้ารกรุงรัง ปรับทัศนียภาพเมืองให้สวยงามรวมระยะทางกว่า 113 กิโลเมตร เริ่มระยะแรก 18 ก.ม.

เมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ,นายมงคล ฉัตรเวทิน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เขต 23 จังหวัดนครราชสีมา และนายสำเริง ขนายกลาง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด นครราชสีมาร่วมเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า พื้นที่เขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ระยะที่ 1 โดยวิธีการมัดรวบ จำนวน 7 เส้นทาง ได้แก่ ถนนกำแหงสงคราม, ถนนสรรพสิทธิ์, ถนนมหาดไทย, ถนนจอมพล, ถนนอัษฎางค์, ถนนยมราช และถนนพลแสน ความยาวสายสื่อสาร 18 กิโลเมตร มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน รับผิดชอบอุปกรณ์สายสื่อสารโทรคมนาคม จำนวน 20 แห่ง นำรถปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจอย่างพร้อมเพรียง

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า “เนื่องจากสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสาร โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ส่งผลให้ทัศนียภาพของเมืองโคราชเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการจัดระเบียบสายสื่อสาร และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ”

“การจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายโทรคมนาคม สายเคเบิลทีวี ที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าอย่างไม่เป็นระเบียบทั่วตัวเมือง ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญใจกลางเมือง และเป็นหน้าตาของจังหวัดสู่สายตานักท่องเที่ยว จังหวัดจึงดำเนินโครงการ “เสายิ้ม” เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้า การปรับภูมิทัศน์ในการพาดสายไฟฟ้า และสายสัญญาณสื่อสารทุกประเภทให้เป็นระเบียบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา”

นายวิเชียร กล่าวอีกว่า “โดยกำหนดเส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 54 เส้นทาง ความยาวสายสื่อสาร รวม 133 กิโลเมตร โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 โดยวิธีการมัดรวบ จำนวน 7 เส้นทาง ได้แก่ ถนนกำแหงสงคราม ,ถนนสรรพสิทธิ์ ,ถนนมหาดไทย ,ถนนจอมพล ,ถนนอัษฎางค์ ,ถนนยมราช และถนนพลแสน ความยาวสายสื่อสาร 18 กิโลเมตร จากนั้นดำเนินการรื้อสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานออกจากเสาไฟฟ้าและดำเนินการมัดรวบให้เรียบร้อย เริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนสิ้นสุดโครงการในเดือนเมษายน 2562”

“ถือเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมืองโคราช สร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน นำไปสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน และนักท่องเที่ยว เตรียมพร้อมในการพัฒนาเมือง โคราชให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัยและน่าอยู่ สู่การเป็น “โคราชสมาร์ทซิตี้” ในอนาคต” ผู้ว่าฯวิเชียร กล่าว