สิ้นสุดการรอคอย! โคราชเดินหน้าเมืองแห่ง “ไมซ์ซิตี้ (MICE City)” สำเร็จเป็นจังหวัดที่ 6 ของประเทศ โชว์ศักยภาพในการรองรับการจัดประชุมสัมมนาหรือจัดงานนิทรรศการระดับชาติ การเดินทางรองรับทั้งรถไฟทางคู่-ความเร็วสูง มอเตอร์เวย์ และสถานที่จัดประชุม สถานที่ท่องเที่ยว ห้างแบรนด์ดังมีครบฯลฯ ล่าสุด “ทีเส็บ” คณะผู้ตรวจประเมินโคราชผ่านหลักเกณฑ์แล้ว นายกฯประยุทธ์ ร่วมเปิดตัวไมซ์ซิตี้ใหม่ 2 กันยายนนี้

หลังจากเมื่อวันที่ 14 ก.ค.63 ผู้ว่าโคราช นายวิเชียร จันทรโณทัย ได้นำคณะกรรมการ “ทีเส็บ” สำรวจและตรวจความพร้อมของโคราชเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอไปที่คณะกรรมการไมซ์ซิตี้คณะใหญ่ หลังจากนั้นก็จะเสนอครม.อนุมัติต่อไป ซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ 5 จังหวัดที่เป็นไมซ์ซิตี้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดขอนแก่น

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมสูงในการรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ทุกมิติ ทั้งด้านการคมนาคมที่เข้าถึงสถานที่จัดงาน การประชุม งานแสดงสินค้า บุคลากรคุณภาพ มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมโดดเด่น ผสมผสานกับกิจกรรมอีเวนต์ที่หลากหลายได้อย่างลงตัว”

“จังหวัดนครราชสีมาได้ยื่นเสนอตัวเป็น “ไมซ์ซิตี้ (MICE City)” มีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับเมืองต่างๆ ของไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการจัดประชุมองค์กร การท่องเที่ยวฯลฯ เพราะเวลาที่รัฐบาลมีการจัดงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติขนาดใหญ่ หรือ จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ ก็จะเลือกไปจัดที่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ แต่ไม่เคยมาจัดที่โคราชเลย”

ผู้ว่าฯวิเชียร กล่าวอีกว่า “ซึ่งเราพยายามขอให้มาจัดโคราชแต่ก็ไม่ได้ ติดปัญหาเรื่องยังไม่ผ่านเป็น “ไมซ์ซิตี้ (MICE City)” ซึ่งจังหวัดที่จะผ่านกฎเกณฑ์ได้ต้องประเมินหลายด้านเช่น ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการเดินทาง ด้านสถานที่จัดประชุม ด้านออร์กาไนท์เซอร์ ด้านความปลอดภัย และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆหลังจากประชุมเสร็จ ซึ่งวันนี้เราทำการบ้านเรื่องนี้อย่างหนัก”

“เมื่อถึงวันที่เรามีรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านจังหวัด มีมอเตอร์เวย์ การที่จะเดินทางมาโคราชใช้เวลาน้อยลง ถ้าเรายังไม่ได้ประกาศเป็น “ไมซ์ซิตี้” เราจะเสนอจัดงานใหญ่ๆของรัฐก็จะทำไม่ได้ อย่างภาคอีสาน จ.ขอนแก่นเป็นไมซ์ซิตี้แล้ว งานก็จะไปลงที่นั่นมาโคราชไม่ได้”

“และเสน่ห์อีกอย่างของจังหวัด คือความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สุดของภาคอีสาน มรดกโลกในพื้นที่เขาใหญ่ จะสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่แตกต่างแก่ผู้มาเยือนโคราชไมซ์ซิตี้อย่างแน่นอน” ผู้ว่าฯวิเชียร กล่าว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 ส.ค.63 นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่ากับเว็บไซด์ อปท.นิวส์ว่า “จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสงขลา เป็น 2 จังหวัดที่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินได้รับการรับรองเป็นเมืองไมซ์ของประเทศไทยเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์ทั้ง 8 ด้านแล้ว”

“ได้แก่ด้านความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน, การสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากการจัดงานของเมือง, กิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประชุม, ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก, สถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก, ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง, สภาพแวดล้อมของเมือง และความเสี่ยงในการยกเลิกงานและการรักษาความปลอดภัย”

นายจิรุตถ์ กล่าวอีกว่า “นอกจากจะสนับสนุนการจัดงานไมซ์ภายในจังหวัดให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่แล้ว ที่สำคัญคือเราอยากจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบ เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อไปในระยะยาว”

“ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นไมซ์ซิตี้ตามอัตลักษณ์เมืองให้เป็น “เมืองไมซ์มรดกโลกศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยอิงกับจุดเด่นของจังหวัด 5 ด้าน คือการเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของประเทศ, การมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย, การมีแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นจำนวนมาก, การเป็นศูนย์กลางการค้าและแหล่งชอปปิ้งของภูมิภาค และการมีวัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์” นายจิรุตถ์ กล่าว

ทั้งนี้โดยในงาน “ทั่วไทย ภูมิใจช่วยชาติ” วันที่ 2 กันยายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นประธานงาน และจะมีการประกาศ “ไมซ์ซิตี้”  2 จังหวัดใหม่ให้กับจังหวัดนครราชสีมาและสงขลา อย่างเป็นทางการอีกด้วย