โคราชใกล้ความจริง! คืบหน้าตั้งอำเภอใหม่ “ผู้ว่าฯวิเชียร” เร่งเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนที่รวมตำบลตั้ง 4 อำเภอใหม่ภายในสัปดาห์นี้ ก่อนสรุปรวมข้อมูลทั้งหมด ยื่นเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณา เผยโซน มทส. ต.สุรนารี, ต.โคกกรวด, ต.ไชยมงคล และต.ธงชัยเหนือ อยากรวมเป็น “อำเภอสุรนารี” แต่ติดปัญหาห่างอ.เมืองไม่ถึง 20 กม.

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “เรื่องการตั้งอำเภอใหม่ของโคราชขึ้นอีก 4 อำเภอ โดยจังหวัดนครราชสีมาจากเดิมมี 32 อำเภอ จะเพิ่มเป็น 36 อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอสีคิ้วจะแยกเป็น “อำเภอคลองไผ่” ส่วนอำเภอด่านขุนทด แยกเป็น “อำเภอห้วยบง” ส่วนอำเภอปากช่อง แยกเป็น “อำเภอวังกะทะ” และ “อำเภอกลางดง” โดยทางจังหวัดได้สั่งการให้เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ภายในสัปดาห์นี้”

“เนื่องจากจังหวัดฯเห็นว่าความยากลำบากในการบริการประชาชน รวมถึงความห่างไกลของชาวบ้านชาวตำบลที่ต้องไปอำเภอเพราะเป็นศูนย์เพื่อติดต่อทั้งทางราชการ หรือเรื่องเอกสารต่างๆ และเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพกับโรงพยาบาลอำเภอ หากเป็นอำเภอก็จะดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนได้ดีกว่าและสะดวกสบายยิ่งขึ้น”

“โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้เรื่องการตั้งอำเภอใหม่ ต้องมีระยะห่างจากอำเภอเดิมไม่ต่ำกว่า 20 กม. มีประชากรไม่น้อยกว่า 35,000 คน อำเภอใหม่ต้องมีไม่น้อยกว่า 4 ตำบลมารวมกัน โดยทางจังหวัดได้ออกไปหลายรูปแบบให้กับทางอำเภอแล้ว และหากสรุปว่าพี่น้องประชาชนเห็นด้วย ทางอำเภอก็จะสรุปให้กับจังหวัดภายในสัปดาห์นี้”

“จากนั้นทางจังหวัดก็จะส่งเรื่องทั้งหมดเสนอให้กับกระทรวงมหาดไทย แต่ถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยก็จะส่งรองผู้ว่าฯลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจถึงเหตุผลที่ต้องมีการแยกอำเภอ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประชาชนในการติดต่อทางราชการ หลายๆด้านและจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

นายวิเชียร กล่าวอีกว่า “แต่ยังมีบางจุดที่อยากจะให้แยกเป็นอำเภอใหม่ อย่างอำเภอเมืองที่มีประชากร 400,000 กว่าคนซึ่งใหญ่กว่าอีก 15 จังหวัด จึงอยากให้แยกอำเภอด้วยเช่นโซนตำบลสุรนารี ซึ่งเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มีตำบลโคกกรวด ตำบลไชยมงคล และตำบลธงชัยเหนือเขตอำเภอปักธงชัย หากรวมกันก็จะได้ประชากร 45,000 คน ผ่านหลักเกณฑ์ ยกเว้นเรื่องระยะห่างที่ห่างอำเภอเดิมไม่ถึง 20 กม.”

“แต้ถ้าโซนนี้สามารถแยกตั้งเป็นอำเภอได้ก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างมาก แต่ในเรื่องการตั้งอำเภอใหม่บางจุดก็ยังมีความขัดแย้งเรื่องการตั้งชื่ออำเภอ เพราะแต่ละตำบลก็อยากให้ใช้ชื่อตำบลของตัวเองเป็นชื่ออำเภอใหม่ และอยากให้ที่ว่าการอำเภอไปตั้งอยู่ที่ตำบลตัวเองด้วย ทางจังหวัดก็ต้องไปทำความเข้าใจเพื่อไม่ให้มีความแตกแยกกันขึ้น ซึ่งจะทันงบประมาณปี 2565” นายวิเชียร กล่าว