โคราชเดินหน้าเมืองแห่ง “ไมซ์ซิตี้ (MICE City)” จังหวัดที่6 ของไทยโชว์ศักยภาพในการรองรับการจัดประชุมสัมมนาหรือจัดงานนิทรรศการของประเทศ การเดินทางรองรับทั้งรถไฟความเร็วสูง มอเตอร์เวย์ และสถานที่จัดประชุม สถานที่ท่องเที่ยวฯลฯพร้อม ล่าสุดคณะผู้ตรวจประเมิน “ไมซ์ซิตี้” ลงพื้นที่โคราชดูความพร้อม เพื่อเสนอ ครม.แล้ว!

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “จังหวัดนครราชสีมาได้ยื่นเสนอตัวเป็น “ไมซ์ซิตี้ (MICE City)” มีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับเมืองต่างๆ ของไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการจัดประชุมองค์กร การท่องเที่ยวฯลฯ เพราะเวลาที่รัฐบาลมีการจัดงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติขนาดใหญ่ หรือ จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ ก็จะเลือกไปจัดที่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ แต่ไม่เคยมาจัดที่โคราชเลย”

“ซึ่งเราพยายามขอให้มาจัดโคราชแต่ก็ไม่ได้ ติดปัญหาเรื่องยังไม่ผ่านเป็น “ไมซ์ซิตี้ (MICE City)” ซึ่งจังหวัดที่จะผ่านกฎเกณฑ์ได้ต้องประเมิน 6 ด้านเช่น ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการเดินทาง ด้านสถานที่จัดประชุม ด้านออร์กาไนท์เซอร์ ด้านความปลอดภัย และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆหลังจากประชุมเสร็จ ซึ่งวันนี้เราทำการบ้านเรื่องนี้อย่างหนัก”

“เมื่อถึงวันที่เรามีรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านจังหวัด มีมอเตอร์เวย์ การที่จะเดินทางมาโคราชใช้เวลาน้อยลง ถ้าเรายังไม่ได้ประกาศเป็น “ไมซ์ซิตี้ (MICE City)” เราจะเสนอจัดงานใหญ่ๆของรัฐก็จะทำไม่ได้ อย่างภาคอีสานจ.ขอนแก่นเป็นไมซ์ซิตี้แล้ว งานก็จะไปลงที่นั่นมาโคราชไม่ได้”

นายวิเชียร กล่าวอีกว่า “ตอนนี้คณะกรรมการตรวจความพร้อมไมซ์ซิตี้ได้เดินทางมาสำรวจและตรวจความพร้อมของโคราชเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 ก.ค.และจะนำเสนอไปที่คณะกรรมการไมซ์ซิตี้คณะใหญ่ หลังจากนั้นก็จะเสนอครม.อนุมัติต่อไป ซึ่งตอนนี้มีอยู่ 5 จังหวัดที่เป็นไมซ์ซิตี้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดขอนแก่น”

“รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของเมืองที่มีศักยภาพ เช่น จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครราชสีมา ที่เสนอตัวเข้าเป็นไมซ์ซิตี้ หลังจากโคราชได้เป็นไมซ์ซิตี้แล้ว ทางกรุงเทพฯจะจัดงานประชุมสัมมนาใหญ่ๆก็จะกระจายไปจัดในเมืองที่เป็นไมซ์ซิตี้เท่านั้น ซึ่งหากปีนี้เราผ่าน ปลายปีก็จะมีงานประชุมมาโคราชเยอะเลย ซึ่งโรงแรมในโคราชก็ต้องผ่านการประเมินเพื่อรองรับด้วยว่ามีกี่แห่ง รวมถึงบริษัทออร์กาไนท์เซอร์ของโคราชด้วยว่าสามารถจัดงานระดับใหญ่ได้หรือไม่” นายวิเชียร กล่าว