“ผู้ว่าโคราช” ได้ฤกษ์ปรับปรุงศาลากลางจังหวัดฯ อายุถึง 44 ปี สร้างอาคารใหม่ด้านหลังเพิ่มอีก 1 อาคาร สูง 4 ชั้น เชื่อมระหว่างอาคารหอประชุมเปรมฯ หลังได้รับการจัดสรรงบประมาณ 105 ล้านบาท เพื่อต่อเติมอาคารศาลากลางจังหวัดฯหลังใหม่ ล้มแนวคิดย้ายศูนย์ราชการ

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.63 จังหวัดนครราชสีมา ได้ล้อมรั้วกันพื้นที่บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัด และหน้าทางเข้าหอประชุมเปรมติณสูลานนท์ เพื่อให้ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ เพิ่มอีก 1 อาคาร หลังรัฐบาลอนุมัติงบประมาณแล้ว โดยอาคารหลังใหม่สูง 4 ชั้น เชื่อมระหว่างอาคารหลังเดิมกับหอประชุมเปรมฯ

            นายประสิทธิ์ ศรีภิรมย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “จังหวัดนครราชสีมา ได้เสนอแผนการปรับปรุง และต่อเติมอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา กระทั่งรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ ซึ่งตามแผนกำหนดงบประมาณอยู่ที่ 120 ล้านบาท เป็นงบผูกพัน ปี 2563-2564 และได้ประกวดราคาหาผู้รับจ้าง ผู้ชนะการประมูลตั้งราคาที่ 105 ล้านบาท เตรียมเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตามกำหนดการแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2564”

            “อาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หลังใหม่ จะมีอาคารสร้างขึ้นใหม่เพิ่มอีก 1 อาคาร สูง 4 ชั้น เชื่อมระหว่างอาคารหลังเก่ากับหอประชุมเปรมฯ โดยกำหนดให้ชั้น 2 และชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงหน่วยงานราชการ อาทิ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น ส่วนชั้น 4 เป็นห้องประชุม”          

            ทั้งนี้ แนวคิดการปรับปรุงศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ได้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง และมีแนวคิดกระทั่งย้ายศูนย์ราชการออกไปนอกเมือง แต่ก็ล้มเลิกไป และหันมาปรับปรุงในสถานที่เดิม พร้อมได้ออกแบบครั้งที่ 1 เป็นอาคารหลายชั้นดูโอ่โถง แต่แบบแปลนนี้ต้องถูกพับไป

            กระทั่งมาในสมัยที่ นายธงชัย ลืออดุลย์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการปรับปรุงภายในอาคารศาลากลางหลังเดิม และปัจจุบัน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มีแนวคิดปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หลังใหม่ ด้วยการสร้างอาคารขึ้นใหม่เพิ่มอีก 1 อาคาร สูง 4 ชั้น เชื่อมระหว่างอาคารหลังเก่ากับหอประชุมเปรมฯ