“หอการค้าโคราช” นำผู้ประกอบการหลายธุรกิจพบผู้ว่าฯ เหตุตกสำรวจจากมาตรการเยียวยาของรัฐบาล ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 แต่ไร้เหลียวแล วอนรัฐช่วยเหลือให้ครอบคลุม ด้านผู้ว่าฯวิเชียร ยันจะรีบหารือช่วยเหลือเร่งด่วนเพราะเป็นเรื่องใหม่

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.63 นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา พร้อมผู้ประกอบการขนส่ง โรงแรม ออกาไนเซอร์ ร้านเวดดิ้งฯลฯ ในจังหวัดนครราชสีมา เข้ายื่นจดหมายร้องเรียนต่อ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอให้พิจารณามีคำสั่งปิดสถานประกอบการในจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และสั่งปิดธุรกิจบางประเภทเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกทั้งรัฐบาลได้ออกมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องอยู่บ้าน ส่งผลกระทบให้ธุรกิจหลายประเภท”

“ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม รีสอร์ต ที่พัก ร้านอาหาร ขนส่งมวลชน ออกาไนท์เซอร์ ธุรกิจภาคบริการ ฯลฯ ต้องยกเลิกการจัดประชุมสัมมนา การจัดงานกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่อยู่นอกขอบเขตของประกาศดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ทำให้ธุรกิจไม่สามารถดำเนินต่อไปได้”

นายชัชวาล กล่าวอีกว่า “รวมทั้งความสามารถในการจ้างงานของพนักงานและลูกจ้างด้วย ซึ่งในทางปฏิบัติขณะนี้มีผู้ประกอบการหลายรายต้องปิดกิจการ และมีการลดจำนวนการจ้างงานลงไปแล้วเป็นจำนวนมาก อีกทั้งภาครัฐออกมาตรการประกันสังคมเพื่อช่วยเหลือครอบคลุมเฉพาะลูกจ้างที่ภาครัฐสั่งปิดเพียง 2 กลุ่มเท่านั้น คือ กลุ่มลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่สถานประกอบการถูกสั่งปิด และกลุ่มลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบด้วยเหตุสุดวิสัย”

“โดยมีลูกจ้างที่มีการติดเชื้อ แต่ไม่ครอบคลุมลูกจ้างกลุ่มที่อยู่นอกขอบเขตการประกาศสั่งปิดแต่ได้รับผลกระทบดังที่กล่าวมา แต่การช่วยเหลือกลับไปกระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มคนจำนวนน้อย ทำให้ผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขดังกล่าว ต่างได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ลูกจ้างที่อยู่นอกกลุ่มประกาศให้มีการสั่งปิดไม่ได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคม ทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกภาระทั้งเรื่องที่ไม่ได้ดำเนินกิจการและค่าจ้างที่ต้องจ่ายลูกจ้าง”

นายชัชวาล กล่าวต่อว่า “ทางผู้ประกอบการจึงขอเสนอเพิ่มมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ดังนี้ 1. ขอให้พิจารณาสั่งปิดสถานประกอบการ โรงแรม รีสอร์ต ที่พัก ขนส่งมวลชน บริษัทออกาไนท์เซอร์ อย่างเป็นทางการภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงมาตรการต่างๆ ของรัฐและมาตรการของประกันสังคมที่ภาครัฐเข้ามาดูแลได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง”

“2. ลูกจ้างและผู้ประกอบการที่ส่งเงินสมทบเข้าระบบประกันสังคม มาตรา 33 ควรได้รับการขยายขอบเขตความช่วยเหลือมากกว่ามาตรการที่ออกมา ซึ่งไม่ใช่ครอบคลุมเฉพาะลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่สถานประกอบการถูกสั่งปิด และลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบด้วยเหตุสุดวิสัยเท่านั้น” นายชัชวาล กล่าว

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “จะเร่งหารือหาทางออกให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงแรม ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยได้มีการนำเสนอเพื่อช่วยเหลือและได้พูดคุยกันแล้ว แต่ในส่วนของธุรกิจขนส่ง ออกาไนท์เซอร์ เวดดิ้ง เป็นเรื่องใหม่ ยังไม่ได้หารือ แต่จะเร่งให้ความช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป”