โคราชพร้อมใช้ค่ายทหาร 2 จุดกักตัวผีน้อย เบื้องต้นรองรับได้ 160 ราย ขณะที่ผู้ว่าฯ สั่งการนายอำเภอ 32 อำเภอ ติดตามผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ย้ำผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วันนี้ 9 มีนาคม 2563 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยพลตรีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี, พันเอกเชษฐา ทานกระโทก เสนาธิการกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 และนายนรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ที่จะใช้เป็นพื้นทีกักตัวแรงงานผีน้อย ที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้

โดยจังหวัดนครราชสีมา เลือกใช้อาคารที่พักภายในกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 22 และอาคารของกองพันทหารเสนารักษ์ที่ 3 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กองทัพภาคที่ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “ทั้ง 2 อาคารที่จัดเตรียมเพื่อรองรับแรงงานผีน้อย สามารถรองรับได้ อาคารละ 80 คน รวม 160 คน ซึ่งจะมีการจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ไว้ดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชม. เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการหลบหนีของผีน้อยที่ถูกกักตัว”

“ทั้งนี้ทางจังหวัดได้มีการจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับกับจำนวนผีน้อยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งการจัดหาที่นอนเครื่องนุ่งห่มไว้สำรองหากแรงงานผีน้อยมีจำนวนมาก อย่างไรก็ตามจังหวัดนครราชสีมา มีความพร้อมเรื่องพื้นที่และเจ้าหน้าที่ในการควบคุมดูแลผีน้อยที่เข้ามายังพื้นที่”

ผู้ว่าฯวิเชียร กล่าวอีกว่า “นอกจากนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ดำเนินการเฝ้าระวังติดตามผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเดินทางกลับภูมิลำเนาของกลุ่มแรงงานผีน้อย โดยให้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปดำเนินการตรวจวัดไข้ และตรวจร่างกายของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นประจำทุกวันตลอดทั้ง 14 วัน”

“รวมทั้งกำชับให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยต้องกักตัวอยู่แต่ภายในบ้านตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มงวด ดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มั่นใจได้ในระบบการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19” ผู้ว่าฯวิเชียร กล่าว