ชาวโคราชรวมใจเป็นหนึ่ง ผู้ว่าฯนำ “จิตอาสาพระราชทาน 904” กว่า 3 พันคน ลุยคลองชลประทานบ้านเกาะ ยาวกว่า 1,400 เมตร ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ และเก็บกวาดวัชพืชที่ขวางทางน้ำ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในส่วนภูมิภาค ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยกำหนดพื้นที่ดำเนินการที่บริเวณคลองชลประทานบ้านเกาะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 3,000 คน

สำหรับกิจกรรมอาสาพัฒนาคลองชลประทานบ้านเกาะในครั้งนี้ ได้ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ และเก็บกวาดวัชพืชที่ขวางทางน้ำ ซึ่งคลองชลประทานบ้านเกาะ  มีระยะทางยาวประมาณ 1,400 เมตร เป็นคลองน้ำที่สำคัญมากของชาวจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากคลองแห่งนี้เป็นทางน้ำที่ใช้ระบายน้ำออกจากเขตตัวเมืองนครราชสีมา  ซึ่งเมื่อมีฝนตกหนักมักจะประสบปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่ คลองน้ำแห่งนี้จึงเสมือนทำหน้าที่ผลักดันระบายน้ำที่ท่วมขังตามธรรมชาติ

ส่วนการเปิดการลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ที่อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ได้จัดขึ้นตามแนวพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้เป็นเครื่องมือทำหน้าที่ประสานความร่วมมือทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ เพื่อให้คนในชาติในชุมชนได้มีความสุขอย่างยั่งยืน

ได้กำหนดจัดกิจกรรมลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2562 นั้น ในวันนี้เป็นการเปิดรับสมัครวันสุดท้าย ซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวัน มีประชาชนจำนวนมากทุกสาขาอาชีพเดินทางไปร่วมสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานฯ โดยล่าสุด เมื่อเวลา 13.00 น.วันนี้(30 พฤษภาคม 2562) มีผู้ลงทะเบียนสมัคร รวมแล้วมากกว่า 50,000 คน ซึ่งทางจังหวัดได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางมาลงทะเบียน รวมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานให้บริการอาหารและน้ำดื่มด้วย