“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ร่วมกับ “กระทรวงวิทย์ฯ” เปิดฉากจัดงาน “STARTUP THAILAND LEAGUE 2019” ครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองโคราช เพื่อเฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัฟระดับมหาวิทยาลัย ที่แรกภาคอีสาน มีสุดยอดทีมสมัครเข้าร่วมประกวด 132 ทีม จาก 20 มหาวิทยาลัย โดยมี 39 ทีมมาจากมหาวิทยาลัยในภาคอีสานเข้าร่วม ในวันที่ 6-7 เมษายนนี้ที่ มทส.

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “STARTUP THAILAND League 2019” จัดระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี(มทส.)

สำหรับงาน “STARTUP THAILAND LEAGUE 2019”  ถือเป็นอีกกลไกหนึ่งของภาครัฐ ในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ผ่านการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นหรือ Startup โดยเฉพาะในกลุ่ม TECH Startup ในสาขาต่างๆ นอกจากภาครัฐจะมุ่งหวังให้กลุ่ม Startup เหล่านี้ สามารถเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนได้แล้ว ยังมุ่งหวังให้ Startup เหล่านี้ มีศักยภาพ และเป็นกำลังสำคัญที่สามารถสนับสนุนการพัฒนายกระดับกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมหลักของประเทศด้วย ซึ่งจะส่งผลโดยรวมต่อการยกระดับอุตสาหกรรมของไทยทั้งระบบ และส่งเสริมการสร้างรายได้ และการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจไทย

อย่างไรก็ตาม การพัฒนา Startup นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเติบโตของ Startup หรือ Startup Ecosystem ดังนั้น กระทรวงวิทย์ฯ จึงได้เปิดเวทีแข่งขันระดับประเทศ STARTUP Thailand League ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่จะจุดประกายและส่งเสริมการเติบโตของ Startup รวมทั้งก่อให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม TECH STARTUP ในสาขาต่างๆ ที่อยู่ในช่วงกำลังเติบโตและกำลังต้องการเงินทุนในการขยายธุรกิจ

นายสาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวว่า “การจัดแข่งขัน STARTUP THAILAND League สำหรับนิสิตนักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา มีนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจ ร่วมสมัครเข้าแข่งขันกว่า 550 ทีม มีโครงการผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกว่า 50% ซึ่งในจำนวนนั้นมีหลาย Business Model ที่น่าสนใจมาก มีความเป็นนวัตกรรม ขาดเพียงแผนงานการตลาด กลยุทธ์การดำเนินงานของธุรกิจ และขาดแผนงานบริหารจัดการองค์กรธุรกิจนวัตกรรม ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ หวังว่าการแข่งขัน Pitching STARTUP THAILAND League 2019 ในปีนี้ น้องๆ นิสิตนักศึกษาจะได้เตรียมตัว เตรียมแผนงานมาอย่างครบถ้วน”

“สำหรับเวทีการแข่งขัน Startup Thailand League 2019 ได้กำหนดจัดแข่งขันในระดับภูมิภาคไว้ 4 แห่ง ตั้งแต่เดือนเมษายน จนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ได้ประเดิมเวทีแรกที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแห่งนี้ ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน ขณะนี้มียอดทีมสมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทั้งสิ้น 132 ทีม จาก 20 มหาวิทยาลัย โดยมี 39 ทีมมาจากมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผู้ชนะเลิศอันดับ 1 ของภูมิภาคนี้ จะได้เข้าร่วมแข่งขันรอบสุดท้าย ชิงแชมป์สุดยอด STARTUP League ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในงาน STARTUP Thailand 2019 พร้อมโอกาสต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์ ที่จะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้”

นายสาคร กล่าวอีกว่า “ส่วนครั้งต่อไป ภาคใต้จัดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 20-21 เมษายน, ครั้งที่ 3 ภาคกลางและตะวันออก จัดที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ในวันที่ 27-28 เมษายน และปิดท้ายภาคเหนือ ที่อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562”

“ซึ่งใครจะเป็นผู้พิชิตชัยในเวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งนี้ ร่วมลุ้นและติดตามการแข่งขันระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน พร้อมประกาศผลผู้ชนะและมอบรางวัล ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ในวันที่ 7 เมษายนนี้” นายสาคร กล่าว