“หอการค้าโคราช” จัดการอบรมปั้นทายาทนักธุรกิจใหม่เติมประสบการณ์ใหม่ จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่…รุ่นที่ 9 หรือ YEC 9 หลังประสบความสำเร็จจาก 8 รุ่นที่ผ่านมา สามารถเสริมเกราะและสร้างความรู้ให้กับทายาทลูกเถ้าแก่และนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี พร้อมเปิดรับสมัครแล้ว 50 คนเท่านั้น!

นายไพจิตร มานะศิลป์ กรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “การจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดย…หอการค้าโคราช โดยมีตน และคุณสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มทายาทธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมา ขึ้นเมื่อปี 2553 เพื่อเป็นส่วนช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต”

“โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายสำหรับบุตรหลานนักธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งในตัวเมืองและต่างอำเภอ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ฝึกอบรมที่จะเข้ามารับช่วงดูแลธุรกิจเหล่านั้นให้รู้จักกับหน่วยงาน, องค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น เพื่อท้องถิ่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาให้พัฒนาเติบโตยิ่งๆ ขึ้นไป จึงต้องเสริมเกราะ และเสริมความรู้ให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการจับกลุ่มสร้างฐานทางธุรกิจให้เข้มแข็ง ได้เป็นเครือข่ายเดียวกัน เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมในจังหวัดนครราชสีมา”

“ซึ่งในการจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดย…หอการค้าโคราช ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 8 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ และกลุ่มทายาทธุรกิจ ดังนั้น หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา จึงต้องการเชื่อมโยงและสานต่อโครงการดังกล่าว ให้กับกลุ่มทายาทธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการเชื่อมโยงและสร้างสัมพันธ์ให้มากยิ่งขึ้นในรุ่นต่อๆไป”

“ปี 2562 นี้หอการค้าฯได้กำหนดจัดการอบรมสัมมนาโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดย…หอการค้าโคราช” ครั้ง 9 ขึ้นอีกครั้ง ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยรับเพียง 50 คนเท่านั้น” นายไพจิตร กล่าว

ด้าน นายสุขเกษม งามสะพรั่ง ประธาน YEC (Yong Entrepreneur Chamber of Commerce), กรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “โครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดย…หอการค้าโคราช” ครั้งที่ 9 หรือ YEC 9 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา ให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ”

“โดยกำหนดจัดการอบรมทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2562 – 30 เมษายน 2562 โดยเน้นจับกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มทายาทธุรกิจ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกหอการค้าฯ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมรับสมัครจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น ที่จะเข้ามาเป็นรุ่นที่ 9”

“ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม, กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ (โดยรุ่นพี่ YES 1-8) ได้รับความรู้เกี่ยวกับ วางรากฐานเพื่อสานต่อธุรกิจกงสี, กลยุทธ์การจัดการคนในองค์กรอย่างยั่งยืน, Exclusive Talk ถอดรหัสอาณาจักร อยู่สบาย อภิอสังหาริมทรัพย์ แห่งโคราช, การสร้าง Content สร้างตัวตนบนโลก Online Workshop Digital Marketing, รู้ทันภาษี 4.0”

นายสุขเกษม กล่าวอีกว่า “และยังได้ไปศึกษาดูงานการบริหารระบบการจัดการองค์กรสไตล์ทองรวย, How to increase financial IQ & Investmen, Exclusive Talk ชุบชีวิตและปรับตัวธุรกิจให้อยู่รอด, Sevice Mind หัวใจสำคัญของธุรกิจบริการ, อนาคตของการทำบัญชีในยุค 4.0 สำหรับผู้ประกอบการใหม่, ยกระดับองค์กรสู่มาตรฐาน ISO, รับไม้ต่อธุรกิจ กงสี อย่างยั่งยืน, ศึกษาดูงานการพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมประหยัดพลังงาน บจก.เซ็นทรัลพัฒนา, Drivemate เปิดโลกสตาร์ทอัพ มิติใหม่แห่งการเช่ารถ”

“เปิดอาณาจักร 100 ล้าน บ้านขนมคุณภัทรา, เปิดสูตรการปั้นแบรนด์ Penguin Eat Shabu, การวางแผนการเงินในยุค 4.0, เปิดร้านอาหารอย่างไรให้ปังในยุคดิจิตัล, ศึกษาดูงานถอดสมการความสำเร็จ City Link, พัฒนาศักยภาพเมืองโคราชสู่ Smart City กับนายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา, เจาะลึกเบื้องหลังการสร้างแบรนด์ Class cafe, มองธุรกิจรอบด้านด้วย Business Model Canvas และอื่นๆ อีกหลากหลายหัวข้อ และหลังจากจบคอร์ดการอบรม ทุกคนจะได้ชมการนำเสนอผลงาน กิจกรรมกลุ่ม พร้อมรับใบวุฒิบัตรแสดงว่าผ่านการอบรมแล้วด้วย” นายสุขเกษม กล่าวทิ้งท้าย