เริ่มแล้ว! งาน “วิสาขปุณณมี มหัศจรรย์วันมหาศาสดาเอกของโลก” กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมหลากหลายได้บุญ อาทิทอดผ้าป่า 9 วัด และพิธีปุพพ เป ต พลี (การอุทิศบุญให้หมู่ญาติที่ล่วงลับ) ตักบาตรและร่วมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พร้อมการประกวดสวดมนต์ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะฯลฯ จัดยาว 12 วัน เริ่มวันที่ 23 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 3 มิถุนายนนี้ที่ชั้นG เทอร์มินอล21โคราช

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณชั้นG ปารีสสตรีท ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21โคราช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีพิธีเปิดงาน “วิสาขปุณณมี มหัศจรรย์วันมหาศาสดาเอกของโลก” โดยมี พระสีหราช สมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา วัดพระนารายณ์มหาราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆารวาส

- sponsor -

และได้รับเกียรติจาก พันเอกวรพรต แก้ววิจิตร เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 21, พลตำรวจตรี วิสาร์ท สมปราชญ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3, พันตำรวจเอก สันติ เหล่าประทาย รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนครราชสีมา, คุณระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, คุณศศิฑอณร์ สุวรรณมณี วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา, ดร.บัญชายุทธ นาคมุจรินทร์    ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี คุณปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21โคราช ให้การต้อนรับ

นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา ประธานฝ่ายฆารวาส กล่าวว่า “วันวิสาขบูชา เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่า ถือเป็นวันของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ภาคเอกชน เล็งเห็นความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาเช่นนี้”

“รวมถึงหน่วยงานราชการ และภาคการศึกษาของจังหวัด ดังที่ ท่านรองอธิการบดี กล่าวเมื่อสักครู่ เกี่ยวกับภารกิจของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าร่วมในงานครั้งนี้ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม อาทิ การประกวดสวดมนต์ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ กิจกรรมเหล่านี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม และใกล้ชิดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อันเป็นหัวใจสำคัญของ วันวิสาขบูชา”

“การที่ทุกๆท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน หรือได้มาร่วมงานในครั้งนี้ ผมถือว่า เป็นเพราะผลบุญที่มีร่วมกันมา การได้มาร่วมประกาศคุณูปการของพระพุทธศาสนาที่มีต่อโลก และการช่วยกันรักษา พัฒนามรดกทางปัญญาที่สำคัญ การแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวพุทธอีกด้วย”

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมยาวนานกว่า ๖๐ ปี มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดงาน “วิสาขปุณณมี มหัศจรรย์วันมหาศาสดาเอกของโลก” เป็นภารกิจหนึ่งของศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งได้รับเกียรติจากศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ขอเชิญให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม”

“โดยงานนี้มีกิจกรรมการประกวดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร การประกวดมัคคุเทศก์น้อย และการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้  และเป็นเวทีให้คณะอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ฝึกประสบการณ์ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอีกด้วย”

ทางด้าน คุณปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21โคราช กล่าวว่า “เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2561 ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ทางเทอร์มินอล 21 ในฐานะตัวแทนพุทธศาสนิกชน จึงได้กำหนดจัดงานนี้ขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 23 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 3 มิถุนายน ณ ชั้น G บริเวณลานกิจกรรมแห่งนี้”

“เรามีความตั้งใจที่อยากให้เทอร์มินอล 21โคราช เป็นเหมือนศูนย์กลางเผยแพร่พุทธธรรมให้ยิ่งกว้างขวาง และเป็นสื่อกลาง อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสร่วมบุญในวาระสำคัญของพุทธศาสนา โดยภายในงานได้กำหนดกิจกรรมทุกวันดังนี้ เวลา 09.00 น. พิธีตักบาตรและร่วมถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน, เวลา 17.00 – 18.00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริม ดวงชะตา และทอดผ้าป่า 9 วัด และพิธีปุพพ เป ต พลี (การอุทิศบุญให้หมู่ญาติที่ล่วงลับ) และเวลา 19.00 – 20.00 น.จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา”

“ซึ่งงาน “วิสาขปุณณมี มหัศจรรย์วันมหาศาสดาเอกของโลก” พุทธสานิกชนชาวโคราชทุกท่านสามารถมาร่วมกิจกรรมเหล่านี้ได้ ตลอดการจัดงานทางเทอร์มินอล21โคราช หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมที่เราจัดขึ้น จะมีส่วนช่วยดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไป” คุณปพิชญา กล่าวทิ้งท้าย