“สภาอุตสาหกรรมโคราช” พร้อมอวดโฉมสุดยอดเทคโนโลยีรุ่นล่าสุด จัดปีที่3 ในงานมหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกษตรและอาหารแปรรูป “NORTHEAST TECH THAILAND 2020” และปีนี้ควบงาน “Agro FEX 2020” ด้วย จัดยิ่งใหญ่ที่สุดในอีสาน ปีนี้จัดใหญ่ครบทุกด้าน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มช่องทางผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนซื้อขาย คาดเม็ดเงินสะพัดกว่า 1,500 ล้าน จัด 4 วันเริ่ม 30 ต.ค.ถึง 2 พ.ย.ที่ “เซ็นทรัลโคราช”

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้มีพิธีแถลงข่าวจัดงาน “NORTHEAST TECH THAILAND 2020” และงาน “Agro FEX 2020” โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวอุบลรัตน์ บุญประสาทสุข ประธานจัดงาน “Northeast TECH Thailand 2020”, นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานจัดงาน “Agro FEX 2020” และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ ผู้ร่วมจัดงานตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน

นางสาวอุบลรัตน์ บุญประสาทสุข ประธานจัดงาน “Northeast TECH Thailand 2020” กล่าวว่า สำหรับการจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี“Northeast TECH Thailand 2020” ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างปรากฏการณ์ในการจัดงานรูปแบบใหม่ๆ ที่สอดรับกับมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 เพื่อให้เกิดงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และผู้ประกอบการ ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบกิจการของตนเองได้” 

 “โดยภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, การแสดงยานยนต์ไฟฟ้า, การแสดงนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้านต่างๆ ที่น่าสนใจในยุคปัจจุบันจากหลายหน่วยงานที่ร่วมจัดสัมมนา เช่น BOI และ สวทช. อีกทั้งมีการประชุมหารือเพื่อประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกับ ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม”

“และที่สำคัญอีกอย่างคือกิจกรรม Business matching ออนไลน์กับตลาดต่างประเทศ ที่จะช่วยผู้ประกอบการได้เพิ่มยอดขายและช่องทางการตลาดใหม่ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานอีกด้วย งานจัด 4 วันเริ่มวันที่ 30 ต.ค.ถึง 2 พ.ย.ที่โคราชฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซาโคราช” นางสาวอุบลรัตน์ กล่าว

 ด้าน นางธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานจัดงาน Agro FEX 2020 กล่าวว่า “สำหรับการจัดงาน “Agro FEX 2020 ในปีนี้เป็นปีแรกที่ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาได้จัดขึ้น โดยได้มองเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมในด้านการเกษตรซึ่งสามารถนำมาผลิตต่อในด้านอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว, มันสำปะหลัง, น้ำตาล กลุ่มสินค้าอาหารแปรรูปต่างๆ”

  “กิจกรรมในงาน Agro FEX 2020 ยังมีที่น่าสนใจเช่น การบรรยายพิเศษ “ทิศทางเศรษฐกิจอีสาน” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), บรรยายพิเศษ “ทิศทางของเกษตรแปรรูปและอาหารในอนาคต”โดย ดร.ศิวัสน์ เหลืองสมบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด, การสัมมนาให้ความรู้ กับผู้ประกอบการด้านต่างๆ ที่น่าสนใจในยุคปัจจุบัน”

“และการสัมมนา “เกษตรผลิต พาณิชย์ขาย ออนไลน์ทั่วโลก”, กิจกรรม Business matching ออนไลน์โดย ทูตพาณิชย์ต่างประเทศ, สัมมนา “สินค้าดี มีบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1” ระบบบาร์โค้ดสินค้า มาตรฐานสากล เพื่อโอกาสการขายใน modern trade และเทคนิคส่งสินค้าเข้าขายในศูนย์การค้า โดยสถาบัน GS1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

“ทั้งนี้ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ Korat Hall ชั้น4 จะมีปาฐกถาพิเศษและเปิดงาน โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อีกด้วย” นางธิดารัตน์ กล่าว