ภาพล่าสุด “อ่างห้วยยางโคราช” หรือ “หาดบางแสนโคราช” และชื่อใหม่ที่ เทศบาลตำบลสุรนารี กำลังเตรียมพลิกโฉมปรับปรุงใหม่โดยใช้ชื่อ “หาดสุรนารี” ที่เคยมีนักท่องเที่ยวแห่มาชมวิวเซลฟี่ลงโซเชียล หลังจากรู้ข่าวว่าที่นี่กำลังปรับปรุงใหม่ให้เป็นหาดสวรรค์ทะเลโคราชแห่งใหม่ มีสภาพแห้งขอดแทบไม่เหลือภาพเก่าที่สวยงาม จากวิกฤติภัยแล้ง

สำหรับ “อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง” ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และเป็นแหล่งน้ำดิบผลิตประปาที่สำคัญของเทศบาลตำบลสุรนารี, เทศบาลตำบลโคกกรวด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปัจจุบันพบว่า มีปริมาณน้ำเหลือเพียง 1 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น  คิดเป็นร้อยละ 15 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 15.80 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้เกิดเป็นภาพทุ่งหญ้ากว้าง  ชาวบ้านลงไปเก็บดอกบัวขายและหากุ้งกันโดยง่าย

นอกจากนี้ บริเวณชายหาดที่ติดอยู่กับศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของกรมประมง ซึ่งทางเทศบาลตำบลสุรนารี เคยทุ่มงบประมาณกว่า 30 ล้านบาท ปรับภูมิทัศน์ให้กลายเป็นหาดทรายแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน ซึ่งเคยมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำกันอย่างคึกคัก และมีร้านอาหารมาตั้งขายเป็นจำนวนมากนั้น 

ปัจจุบันพบว่า โต๊ะหินและม้านั่ง ถูกทิ้งให้รกร้างผุพัง ไม่มีคนดูแลรักษา ส่วนบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ก็พากันปิดร้านหายไปหมด เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้ประสบกับปัญหาภัยแล้งน้ำลดต่อเนื่อง จนถึงขั้นแห้งขอด นักท่องเที่ยวจึงไม่มีน้ำให้เล่น ส่วนชายหาดก็ถูกปล่อยร้าง ไม่สวยงามน่าพักผ่อนเหมือนเดิม