ข่าวดีวงการโรงแรมเตรียมเช็ดฝุ่น “ผู้ว่าโคราช” ออกคำสั่งปลดล็อกธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต ในวันที่ 1 มิถุนายน 63 โดยให้โรงแรมแต่ละแห่ง มีมาตรการตามที่สาธารณสุขกำหนดให้ ทั้งการป้องกันโรคด้านสุขอนามัย พนักงานผู้ให้บริการ พื้นที่สาธารณะผู้ใช้บริการ และห้องพักอย่างเคร่งครัด พร้อมจะนำงบในส่วนของข้าราชการทั้งหมดที่จะใช้ในการจัดงานประชุม สัมมนา มาสนับสนุนและจัดงานต่างๆ ภายในโรงแรมโคราชทุกแห่ง

หลังจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางปิยะฉัตร อินทร์สว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในการประชุมหารือ เตรียมความพร้อม ของแหล่งท่องเที่ยว และสถานปรกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว หลังได้รับผลกระทบการระบาดของโรคโควิด 19 ณ ห้องสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ ได้เชิญผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ผู้นำองค์กรห้างร้าน มาหารือร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงมาตรการผ่อนปรนสำหรับธุรกิจโรงแรม ใน.จ.นครราชสีมา ว่า “ขณะนี้จังหวัดของเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพี่น้องชาวโคราช ทำให้สถานการณ์โควิด-19 ของโคราช โดยรวมเริ่มดีขึ้น และใกล้สู่ภาวะปกติแล้ว ที่ผ่านมาเราได้คลายล็อคและผ่อนปรนธุรกิจ กิจกรรม กิจการ ไปแล้วหลายประเภท เพื่อให้ประชาชนได้ผ่อนคลายและสามารถดำเนินธุรกิจได้ แต่ยังต้องอยู่ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่เข้มข้น เพื่อป้องการการแพร่ระบาดของโควิด-19”

“สำหรับธุรกิจโรงแรม จะให้กลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้ง ในวันที่ 1 มิถุนายน 63 โดยให้โรงแรมแต่ละแห่ง แจ้งมายังจังหวัดว่า มีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการแค่ไหน มีมาตรการตามที่สาธารณสุขกำหนดให้หรือไม่ หากพร้อมก็สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ทันที”

“ส่วนมาตรการช่วยเหลือในเบื้องต้น ทางจังหวัดนครราชสีมา จะนำงบในส่วนของข้าราชการทั้งหมดที่จะใช้ในการจัดงานประชุม สัมมนา มาสนับสนุนและจัดงานต่างๆ ภายในโรงแรมโคราชทุกแห่งที่มีความพร้อมเปิด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้น และจะผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ให้สามารถกลับมาจัดงานได้ตามปกติ”

“แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการของสาธารณสุข เพื่อให้เศรษฐกิจภายในจังหวัดกลับมาคึกคัก ประชาชนคนในท้องถิ่นมีงานและมีเงินใช้ ซึ่งเราทุกคนจะต้องร่วมมือและช่วยกันเพื่อให้โคราชกลับมาสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด”

ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พ.ค.63 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกคำสั่งประกาศปลดล็อกธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต ในวันที่ 1 มิถุนายน 63 โดยให้โรงแรมแต่ละแห่ง มีมาตรการตามที่สาธารณสุขกำหนดให้ ทั้งการป้องกันโรคด้านสุขอนามัย พนักงานผู้ให้บริการ พื้นที่สาธารณะผู้ใช้บริการ และห้องพักอย่างเคร่งครัด