บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้า โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบเครื่องมอนิเตอร์ติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วย 11 เครื่อง และชุด PPE พร้อมด้วยเจลแอลกอฮอลล์ จำนวนเงินรวมกว่า 1 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.63 บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยนางฐายิกา โชติเกษมวงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการซีพี ออลล์ เป็นตัวแทนมอบโดยมี นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้คณะแพทย์และบุคลาการทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานผู้ที่ต้องดูแลคนไข้ มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา ซีพี ออลล์ จึงได้จัดโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยการนำเงินจำนวน 77 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินจากโครงการ “ลดวันละถุง คุณทำได้” จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาล 77 โรงพยาบาล ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสู้ภัยโควิด-19”

“และด้วยเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนดังกล่าว ซีพี ออลล์ จึงได้เดินหน้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในต่างจังหวัด เริ่มจากมอบเครื่องมอนิเตอร์ติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพสำหรับผู้ป่วย 11 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา”

นายสุวิทย์ กล่าวอีกว่า “ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ ได้จัดซื้อชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการต่อสู้กับไวรัส COVID-19 โดยเริ่มจากการชุดป้องกันความปลอดภัย หรือ ชุด PPE (Personal Protective Equipment) พร้อมด้วยเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้กับ 5 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลศิริราช, สถาบันบำราศนราดูร, โรงพยาบาลราชวิถี และ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลละ 2,000 ชุด รวมเป็น 10,000 ชุด รวมเป็นเงินจำนวนกว่า 5 ล้านบาท”

“โดย ซีพี ออลล์ จะทยอยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ให้แก่ 77 โรงพยาบาล ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ต่อไป” นายสุวิทย์ กล่าว