มทส. พร้อมปรับหอพักนักศึกษาแพทย์ และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลสนาม 132 ห้องรองรับการกักตัวเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 อธิการบดีมทส.ยัน รพ.ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างหนัก พร้อมเปิดรับบริจาคด่วน! ล่าสุด “รพ.มทส.” ประดิษฐ์ตู้คัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ลดการแพร่ระบาดไวรัสในอากาศ พร้อมบริการส่งยาทางไปรษณีย์ ลดการมารับยาที่ รพ.มทส.อีกด้วย

วันที่ 31 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า  “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อและมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อจำนวนเพิ่มขึ้นในระดับนัยสำคัญของประเทศ”

“รพ. มทส. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าร่วมปฏิบัติการกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ในการรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก  ประกอบกับ มหาวิทยาลัยได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤติได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ โดยจะยกระดับความพร้อมของอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย และปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์เป็นโรงพยาบาลสนาม”

รศ.ดร.วีระพงษ์ กล่าวอีกว่า “โดยใช้หอพักนักศึกษาสุรนิเวศ 17 ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัย 2 ชั้น จำนวน 132 ห้อง แบ่งเป็นโซนสำหรับรองรับการกักตัวเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ พนักงาน มทส. และครอบครัว อีกจำนวน 66 ห้อง จัดสรรไว้สำหรับการรับช่วงต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่ได้รับการบำบัดรักษาอยู่สภาวะอาการคงที่แล้ว  รวมถึงเป็นสถานที่กักตัวเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงของบุคคลทั่วไป เพื่อรองรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่คณะกรรมการโรคระบาด จ.นครราชสีมา หรือ สสจ. ประสานงานร้องขอ”

“นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะเร่งปรับปรุงอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยชั้น 7 เปิด Cohort Ward รักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่อาการไม่รุนแรงมาก ขณะนี้มีห้องแยกโรคความดันลบ เพื่อรองรับผู้ป่วย จำนวน 8 ห้อง ซึ่งจะพร้อมให้บริการในวันที่ 1 เมษายน 2563 นี้ อีก 8 ห้องพร้อมให้บริการในวันที่ 16 เมษายน 2563 รวมเป็น 16 ห้อง และกำลังเร่งปรับปรุงพื้นที่ชั้น 10 ของอาคาร เป็นห้องแยกโรคเดี่ยว สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้ในขณะนี้จำนวน 12 ห้อง โดยมีแผนจะปรับปรุงให้ครบ 60 ห้อง และยังมีแผนปรับปรุงห้องติดเชื้อรุนแรงเร่งด่วนอีกจำนวน 3 ห้อง”

รศ.ดร.วีระพงษ์ กล่าวต่อว่า “โรงพยาบาล มทส. ก็เป็นหนึ่งในสถานพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็น หน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัย N95  หน้ากากป้องกันใบหน้า และชุดกาวน์ชนิดเต็มตัว รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ แม้ว่าจะมีการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อนำงบประมาณส่วนหนึ่งมาปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในภาวะไม่ปรกตินี้แล้วก็ตามแต่ก็ยังขาดแคลนอีกมาก”

“จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบการดำเนินงานและการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยสามารถโอนเงินบริจาคได้ที่ กองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 357-0008181 หรือติดต่อได้ที่ โทร. 044-376689 หรือ มือถือ 063-1311150 ได้ทุกวันและเวลาทำการ” รศ.ดร.วีระพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

ล่าสุด ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ทำการติดตั้งและส่งมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจจากการป้ายจมูกและลำคอเพื่อคัดกรองผู้ป่วยต้องสงสัยการติดไวรัส COVID-19 ที่ได้ดัดแปลงจากตู้เก็บเสมหะป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่สิ่งแวดล้อม โดยมีนายแพทย์พฤฒิชัย วิสุเทพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มทส. ประธานคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ และทดสอบการใช้งาน ที่อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อีกด้วย

นพ.พฤฒิชัย เปิดเผยว่า “เริ่มจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ต้องทำการคัดกรองผู้ป่วยตามเกณฑ์ความเสี่ยงและเกณฑ์ต้องสงสัยติดไวรัส โดยบุคลากรทางการแพทย์จะต้องทำการเก็บสิ่งส่งตรวจจากการป้ายจมูกและลำคอ ซึ่งเป็นหัตถการที่เสี่ยงต่อการสัมผัสสารคัดหลั่ง”

“เพิ่มโอกาสแพร่เชื้อในอากาศ และเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันอุปกรณ์การป้องกันที่เรียกว่าหน้ากาก N95 หาได้ยากและขาดแคลน โจทย์ของเราคือจะทำอย่างไรให้ลดการแพร่กระจายและลดการใช้หน้ากาก N95 ได้”

ทั้งนี้ สำหรับผู้ป่วยที่สนใจบริการส่งยาทางไปรษณีย์ ต้องแจ้งความประสงค์ ก่อนยาหมดอย่างน้อย 10-14 วัน โดย รพ.มทส. จะจัดส่งยาโดยบรรจุกล่อง และนำส่งทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งในรูปแบบการเก็บเงินปลายทาง ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบชำระค่าจัดส่งหรือค่ายา ตามเงื่อนไขของสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วย

โดย รพ.มทส. ของดส่งยาทางไปรษณีย์ในกรณีเป็นยาน้ำหรือยาเคมีบำบัด หรือยาในกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ฯ ยาเสพติดประเภท 2 ยาที่มีมูลค่ารวมทุกรายการ ในการจัดส่งต่อครั้ง มากกว่า 10,000 บาท ขึ้นไป เป็นยาที่เสื่อมสภาพง่ายเมื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ และกรณีผู้รับบริการเป็นบุคลากรที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย

สำหรับผู้รับบริการที่อยู่ในพื้นที่ หรือสามารถเข้ามารับยาที่ รพ.มทส. ได้ สามารถนัดหมาย วัน เวลา ที่สะดวกในการเข้ามารับยาด้วยตนเอง ให้ญาติหรือผู้แทนเข้ามารับได้ที่ อาคารสิรินธรทันตพัฒน์ (ศูนย์สุขภาพช่องปาก) ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 –12.00 และ 13.00-15.00 น (เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามรายละเอียดที่และแจ้งความประสงค์ได้ที่โทร. 044-376812 หรือ Add Line ID: @646cunro ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 เป็นต้นไป