ชาวโคราชเตรียมชมความยิ่งใหญ่ของการแสดง “โขนพระราชทาน” เรื่อง “รามเกียรติ์ ชุดฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี” แสดงโดยคณะนักแสดงจากโรง มหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง กว่า 100 คน ที่ได้รับการฝึกฝนนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย ชมฟรีที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วันที่ 7-8 ธันวาคมนี้ เวลา 1 ทุ่ม 2 วันเท่านั้น พร้อมชวนแต่งชุดไทยเข้าชม

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21โคราช นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา, นางณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา, นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอเมือง ฯ และนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (ยผจ.) นครราชสีมา นางนฤมล ล้อมทอง กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และนางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกันแถลงข่าวการแสดง “โขนพระราชทาน” เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี” ที่จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

- sponsor -

เพื่อดำเนินตามรอย พระยุคลบาทในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และสืบสานนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติ และร่วมสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เด็ก และเยาวชนไทย เกิดความรักและภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งศิลปะการแสดงชั้นสูงประจำชาติไทยและนักท่องเที่ยวมีโอกาสรับชมการแสดงโขนที่มีความวิจิตรงดงามตระการตา ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง

ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง มาจัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ ชุด “ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี” แสดงโดยคณะนักแสดงจากโรง มหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง กำกับการแสดงโดย นายเฉลิมศักดิ์ ปัญญวัดวงศ์ เป็นคณะโขนที่ได้คัดเลือกนักแสดง กว่า 100 คน ที่ได้รับการฝึกฝนนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย จากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมการแสดง

โดยรักษาอัตลักษณ์ แห่งโขนไว้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านขนบจารีตในการแสดงและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่อง (Authenticity) คุณค่าแห่งศิลปะชั้นสูงอัน เป็นส่วนหนึ่งของมรดกไทย (Thai Heritage) และความเป็นมหรสพเพื่อความบันเทิง (Entertainment) ธำรงไว้ซึ่งความ งดงามตามจารีตเดิม ทั้งลีลาและท่วงท่าการแสดงล้วนเน้นความประณีต อ่อนช้อย

การแสดงมีกระบวนท่าที่สวยงาม รวดเร็ว กระชับ ดนตรีไทยบรรเลงสด ถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงาม ดำเนินเรื่องด้วยการพากย์และเพลงหน้าพาทย์ แบบโบราณ เรื่องราวสั้นกระชับด้วยการพากย์เจรจา ชมท่วงท่าความสง่างามของกระบวนทัพของพระรามและทศกัณฐ์ และสนุกสนานตื่นเต้นไปกับลีลากระบวนท่าของลิงที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน

สำหรับ “โขนพระราชทาน” เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “ฉลองนคร เฉลิมราชพระจักรี” จัดแสดงระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี และเชิญชวนร่วมสืบสานวัฒนธรรมแต่งกายแบบไทยเข้าร่วมงาน โดยในงานมีพื้นที่รองรับผู้เข้าชมได้ไม่ต่ำกว่า 1,500 คน