ชาวบ้านอ.โนนสูงโคราชนิมนต์พระสงฆ์สวดมาติกา “บังสุกุลต้นข้าว” พิธีขอฝนแบบโบราณที่สืบสานกันมานานมากกว่า 30 ปี หลังถูกภัยแล้งเล่นงาน ข้าวยืนต้นตายจนหมด หวังได้ทำนาอีกครั้งก่อนหมดฤดูเพาะปลูก

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สถานการณ์ภัยแล้งที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านตลาดแคตะวันออก ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ชาวบ้านได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูปมาสวดมาติกาบังสุกุลให้กับต้นข้าวที่ยืนต้นตายจากปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงที่เกิดขึ้นในพื้นที่  พร้อมกับทำบุญให้พระแม่โพสพ เทพยดาประจำข้าว ช่วยดลบันดาลให้ฝนฟ้ากลับมาตกต้องตามฤดูกาล ให้ชาวนาสามารถทำการเกษตรได้อีกครั้ง

นอกจากนี้ยังมีการสวดมนต์คาถาปลาช่อน หรือมนต์ขอฝน ตามประเพณีโบราณทางภาคอีสาน กับสวดสัมพุทธคาถา ว่าด้วยการป้องกันภัยพิบัติ หรือในยามแห้งแล้ง  เป็นบทนมัสการพระพุทธคุณ 12 บท หรือการสวดตำนาน 12 บท ที่ชาวบ้านเชื่อว่า จะเป็นส่วนหนึ่งช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล

โดยนายประกอบ กระจ่างโพธิ์ ชาวบ้านที่เข้าร่วมพิธี เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมาหลายเดือนพื้นที่ประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วง ขาดแคลนน้ำอย่างหนัก ไม่สามารถทำการเกษตรโดยเฉพาะเพาะปลูกข้าวได้ ทำให้สภาพจิตใจของชาวบ้านเริ่มถดถอย ไม่มีกำลังใจ และเกิดความเครียด วิตกหดหู่ ไม่เป็นอันกินอันนอนเพราะอาชีพทำนา คืออาชีพเดียวของคนในแถบนี้ ที่ใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง  เมื่อไม่สามารถทำการเกษตรได้ก็ไม่รู้จะหารายได้จากไหนมาทดแทนรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกๆวัน จึงหารือกันในหมู่บ้าน จัดทำพิธีขอฝนขึ้นตามแบบโบราณที่สืบสานกันมานานมากกว่า 30 ปีแล้ว โดยหวังว่า  หลังประกอบพิธีเสร็จ ฝนจะตกลงมาในเร็ววัน   ให้ทันชาวนาได้ปลูกข้าวอีกสักครั้งก่อนสิ้นฤดูกาลเพาะปลูกในเดือนสิงหาคมนี้