“วัดพระนารายณ์มหาราช” หรือ “วัดกลาง เมืองนครราชสีมา” เดินหน้าพลิกโฉมบูรณะอุโบสถกลางน้ำ อายุกว่า 363 ปี ออกแบบเป็นลู่วิ่งออกกำลังกาย และพื้นที่สำหรับเดินจงกรมของพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างๆ ส่วนการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทางกรมศิลป์เตรียมมาชี้จุดอัญเชิญประดิษฐาน

พระครูวินัยธรสันติพงษ์ สุจิตโต เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พระสีหราชสมาจารมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการบูรณะอุโบสถกลางน้ำว่า “วัดพระนารายณ์ฯได้ทำการปรับแต่งคันดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยล่าสุดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ร่วมบริจาคที่ดิน เพื่อปรับพื้นที่โดยรอบอุโบสถกลางน้ำ ก่อนที่จะทำการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ”

“การปรับภูมิทัศน์ครั้งนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ พื้นที่ด้านนอกติดถนน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา ออกแบบเป็นลู่วิ่งสำหรับออกกำลังกายของประชาชน ส่วนพื้นที่ติดกับอุโบสถ จะปรับเป็นพื้นที่สำหรับเดินจงกรมของพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในโอกาสต่างๆ”

“ขณะนี้ต้องรองบประมาณของทางจังหวัดนครราชสีมา คาดว่าส่วนที่กำลังดำเนินการอยู่แต่ยังไม่แล้วเสร็จนั้น จะใช้งบประมาณปี 2563 ซึ่งคาดว่าภายในปีหน้านี้ การปรับปรุงบูรณะอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จะแล้วเสร็จสมบูรณ์”

พระครูวินัยธรสันติพงษ์ กล่าวอีกว่า “สำหรับความคืบหน้าการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานบริเวณวิหารหลวง ภายในวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ซึ่งทีมช่างอยู่ระหว่างทำการออกแบบ และหล่อขึ้นรูปองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขณะเดียวกันกรมศิลปากร เตรียมลงพื้นที่มาดูสถานที่สำหรับประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ว่าจุดใดมีความเหมาะสมที่สุด”

“นอกจากนี้ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ยังได้เตรียมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาอีกด้วย” พระครูวินัยธรสันติพงษ์ กล่าว