“ผู้ว่าโคราช” ดูความคืบหน้าบูรณะปรับภูมิทัศน์พระวิหารหลวง “โบสถ์กลางน้ำ” วัดพระนารายณ์มหาราช หรือวัดกลางนครโคราช อายุกว่า 363 ปีพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ เตรียมสร้างทางวิ่งออกกำลังกาย กว้าง 4 เมตรรอบสระน้ำเพื่อให้ชาวโคราชมาใช้ประโยชน์เพื่อออกกำลังกาย คาดปรับภูมิทัศน์เสร็จเดือนมีนาคมนี้

หลังจากเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ปีที่แล้ว วัดพระนารายณ์มหาราช หรือวัดกลางนครโคราช ถ.จอมพล อ.เมือง จ.นครราชสีมา พระสีหะราชสมาจารมุนี รองเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร และ พลโทสนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่2 ค่ายสุรนารี ได้ทำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาสนสถาน และขอขมาพระแม่คงคา ก่อนดำเนินโครงการบูรณะ “โบสถ์กลางน้ำ” โบถส์กลางน้ำโดยสูบน้ำออกจากสระ และน้ำสัตว์น้ำทั้งปลาและเต่า ที่บรรดาญาติโยมนำมาทำบุญถวายและปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์ นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วนั้น

- sponsor -

แต่ยังประสบปัญหาที่สระแห่งนี้มีตัวเงินตัวทอง ซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบสระจำนวนมากกว่า 100 ตัว เมื่อระดับน้ำลดลงได้หลบหนีไปอาศัยอยู่ในโพรงใต้โบสถ์วิหารกลางน้ำ แต่ถ้าตรงนี้ไม่ใช่แหล่งอาหารตัวเงินตัวทองก็จะค่อยๆหายไปเองซึ่งยังต้องหาวิธีเคลื่อนย้ายออกต่อไป

เมื่อในสระไม่มีน้ำจะใช้รถขุดตักหรือรถแบ็คโฮขุดลอกดินโคลนออก ปรับระดับพื้นและสร้างผนังกั้นน้ำป้องกันตลิ่งทรุด จากนั้นจึงจะปรับภูมิทัศน์ตกแต่งตามแนวทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ที่มีกรมศิลปากรทำหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามการบูรณะโบราณสถานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ม.ค.2562 พระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร เปิดเผยว่า “จากการสืบค้นประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างวัดแห่งนี้สมัย “พระนารายณ์มหาราช” เมื่อประมาณ 363 ปี ไม่เคยขุดลอกบูรณะสระน้ำแห่งนี้เลย จึงมีสภาพตื้นเขิน ระบบนิเวศสกปรก ทั้งน้ำสีเขียวเข้ม ส่งกลิ่นเหม็นเน่า และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด ทำให้ทัศนียภาพขาดความสวยงาม”

“ทางวัดจึงปรึกษาหารือกับกองทัพภาคที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศิลปากรที่ 10 และ ประมงจังหวัดนครราชสีมา เห็นชอบให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนงบ รวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิหารกลางน้ำที่มีบางส่วนชำรุดทรุดโทรมให้สวยสง่างาม ให้ญาติโยมสามารถเดินออกกำลังกายและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานของเมืองเก่าโคราช และเป็นประโยชน์ใช้สอยกิจกรรมอื่นๆ”

“เมื่อวันที่ 25 ม.ค.ผู้ว่าฯวิเชียร จันทรโณทัย ได้มาดูความคืบหน้าการดำเนินโครงการบูรณะโบสถ์กลางน้ำ “พระวิหารหลวง” ได้เดินหน้าไปมาก และพื้นที่ทั้งหมดของโดยรอบพระวิหารฯมีเนื้อที่ 8 ไร่จากกรมศิลป์ฯระบุไว้ ซึ่งการปรับภูมิทัศน์“พระวิหารหลวง” ครั้งใหญ่นี้จะมีทางวิ่งออกกำลังกายกว้าง 4 เมตรรอบโบสถ์เพื่อให้ชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ และหลังจากเสร็จทั้งหมดคาดว่าจะประมาณเดือนมีนาคมนี้ ทางวัดต้องดูแลรักษาทั้งระบบน้ำในสระและพื้นที่โดยรอบให้สวยงามตลอดไปอีกด้วย” พระสีหราชสมาจารมุนี กล่าว